Επιστροφή Προϊόντων

Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από το site www.kapnisi.gr μπορούν να επιστραφούν με αίτημα είτε αντικατάστασης με μεγαλύτερο - μικρότερο νούμερο ή με άλλο προϊόν είτε επιστροφής χρημάτων. Εφόσον έχει ζητηθεί αντικατάσταση του προϊόντος, η νέα παραγγελία αποστέλλεται αυτόματα μόλις η επιστροφή παραληφθεί και επικυρωθεί. Στην περίπτωση επιστροφής χρημάτων αυτή θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε η πληρωμή. Για την επικύρωση της επιστροφής, θα πρέπει ο πελάτης να έχει μεριμνήσει για τα ακόλουθα:

 

- Το κατάστημα θα πρέπει, εντός 2 ημερών από την παράδοση του προϊόντος, να ενημερωθεί (εγγράφως ή και τηλεφωνικώς) για την υπαναχώρηση και την επιθυμία του πελάτη να προβεί στην επιστροφή του ανωτέρω προϊόντος. - Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι στην αρχική τους κατάσταση, ήτοι να μην έχουν φορεθεί σε εξωτερικό χώρο, να φέρουν τις καρτέλες του κατασκευαστή τους και να επισυνάπτεται η απόδειξη αγοράς.
 

- Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στο κουτί τους και να έχουν τηρηθεί τα δέοντα για την ασφαλή επιστροφή του προϊόντος στην αρχική του κατάσταση.

 

Σε κάθε περίπτωση ο πωλητής ευθύνεται για τα πραγματικά ελαττώματα του προϊόντος και την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

 

Τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος βαρύνουν τον πελάτη.